Ahirani.in

आहिराणी भाषा  मा आपला स्वागत शे.
आम्ही आहिराणी भाषा मा काही वस्तू अपलोड करेल शेतस उदा; नवा करार, नाताळ ना नाच, संदेश, ख्रिती गाना, येशू ना गोष्टी, शब्दकोश, एकत्र फोटो, एनासारखा.
आम्हणी वेबसाईट आहिराणी आणि इंगलिश भाषा मा बी शे भाषा ना वापर करा.

Share