संदेश

आम्ही आपला साठे आठे आणि आपला जीवन नी वाळ साठे मदत करतीन असा चांगला संदेश अपलोड करेल शेतस, त फुकट मा डाऊन लोड करा आणि आयकीसन जीवन नि उन्नती करा।

  • काना गाव मा लगन

  • जो मले सामर्थ देस तेना कण मी सगळ काही करी