पाच हाजारस्ले जेवण

या गोष्टी नंतर येशू गलील झरा म्हणजे तीबीरियास ना झरा कडे गया . आणि एक मोठी गर्दी तेना मांगे येवू लागनी कारण ज्या आश्चर्य काम तो आजारी सवर करत होता ते तेसले देखत होतात . तेंव्हा येशू

डोंगर वर चठीसन आपला शिष्य ना संगे बाठना . आणि येहुदिना सन जोळे येल होता . येशू नी आपली नजर उचलीसण . एक मोठी गर्दी आपला कडे देखणा आणि फिलूपुसले सांग . की अमि रासणा जेवण ना साठे कडून भाकरी विकत वलयूत . परंतु हाई गोष्टी तेंनी तेले पारखा साठे सांग होत . कारण स्वताला ले माहीत होत किमी काय करसू . फिलिफूस ने तेने उत्तर दिध की दोन शे सिक्कानी भाकर तेसले पुराव भी नई तेसना मधून प्रतेक ले थोडी - थोडी भेटी जाईन . तेना शिष्य मधून शिमोन पेत्र ना भाऊ अंद्रियास नी सांग , आडे एक पोरगा शे . जेना कडे जव ना पाच भाकरी आणि दोन मासा शे पण इतला लोक साठे ते काय शे . येशू नी सांग की लोकसले बाठाळी द्या , त्या जागावर गैरा घास होता तेंव्हा त्या लोक गीनती मा पांच हजार होतात बठी ग्यात . तेंव्हा येशूनी भाकरी लिधात आणि धन्यवाद करीसन बठनारासले दीटाकात तसाच मासा मधुने जितली तेसले आवडस वाटी टाक . जेंव्हा त्या खाईसन तृप्त होईग्यात नंतर तेंनी आपला शिष्यासले सांग की

टी ए वाचेल टुकडा आवरी ल्या की काही फेका मा नाई येवो . मंग तेंनी ते आवर . आणि जाव न भाकरी ना टुकटा जे खाणारा टुन्न वाचेल होतात . तेसणा बारा डालका भरजत . तेंव्हा जे आश्चर्य काम तेंनी करी दाखड . तेले लोक देखीसन सांगू लागणात कितो शंदेष्टा जो मग मा येणार होता तो निश्चई जायल शे . येशू हई समजीसन की त्या ईसन माले राजा बनावा साठे ईसन धरणा विचार करतस .                                                           

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.