बायबल ना गोष्टी

आम्ही आठे आपला साठे बायबल ना  गोष्टी अपलोड करेल शेतस, जेस्ना कण आपले गैर काही शिकाले भेटीन त्या मुळे, गोष्टी फुकट मा डाऊनलोड करा आणि आपला जीवन मा लागू करा।

  • येशू ना मरण बद्दल

  • येशुना जल्म ना बारामा

  • काय तुमी स्वर्ग मा जावू सकश्यात का

  • काय तुमी भ्याईग्यात