आहिराणी नवा करार

आम्ही आपला साठे आठे नवा करार बायबल आहिराणी भाषा मा अपलोड करेल शेतस, आपली भाषा मा बायबल वाचा आणि चांगल्या प्रकारे समजा, आणि फुकट मा डाऊनलोड करा आणि दुसरास्ले बी द्या आणि फायदा उचला.