बी पेरणार ना दाखला

त्या रोज धरून निघीसन समुद्र ना किनारा जाईसन बठना , आणि तेचा कडे एक अशी गर्दी जमा होयगी कि तो नावर चढ ग्या आणि पूर्ण गर्दी समुद्र्ना किनारावर उभी होयगी , आणि तेनी

आपला दृष्टांत मधून गैरा गोष्टी सांगणा एक पेरणारा बीज पेराले ग्या , पेरतांना काही बीज रस्ता नं किनारावर पडत पक्षी इसन तेसले खाई ग्यात , काही बीज दगडसनी जमिनीवर पडत जडे तेसले जास्त माती नई भेटनी आणि पुष्कळ माती नई भेटाना कारण ते लवकर निघी उनात , पण सूर्य निघा नंतर त्या बयग्यात आणि मुयानई धराणा

कारण वर सुखग्यात , काही बीज झाडसमा पडत आणि झाडी मोठा होयसन तेसले दाबी टाक , परंतु काही बीज चांगली जागांवर पडत आणि पिक उं कोनत शंभर गुंठ्ठ कोना साठ गुंठ्ठा आणि कोनात तिस गुंठ्ठा , जेना कण आशीन तो आयकिल |

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.