चांगला शेरेमोनी

आणि देखा , आणि एक शास्त्री उठाना ; आणि हय सांगीसन , तेनी परीक्षा कराले लागणा ; कि ओ गुरुजी , आनंत जीवन ना वारीस होवा साठे मी काय करू , ? तेनी तेले सांग ; कि व्यवस्ता मा काय लिखेल शे ? तू कसा वाचस ? तेनी उत्तर दिधा ,

कि तू प्रभू आपला देवले आपला पुरा मन आणि आपला पुरा जीव आणि आपली पुरी शक्ती आणि आपली पुरी बुद्धी संगे प्रेम ठेव ; आणि आपला शेजारी कन आपला सारखा प्रेम ठेव , तेनी तेले सांग , तुनी चांगल उत्तर दिधा , हइच कर : त तू जिंदा ह्राशी , पण तेनी स्वता ले धर्मी ठरावानि ईछ्या कण येशू ले विचार , त मना शेजारी कोण शे ? येशू नि उत्तर दिधा ; कि माणूस यरुशलेम मधून यरिहोले जाई राय्न्ता , कि डाखुस्नी घेरीसन तेना कपळा काळी लीनात , आणि मारी कुटीसन तेले आधमरता सोळीसन चालना ग्यात , आणि अस हुईन , कि त्याच मार्ग वरून एक याजक जाई राय्न्ता : पण तेले देखीसन एककळून चालना ग्या , ह्याच प्रकारे एक लेवी त्या जागा वर उना , तो बी तेले देखीसन एककळून चालना ग्या , पण एक सामरी प्रवासी तठे इनिघणा , आणि तेले देखीसन दया करणा , आणि तेना जोळे ईसन आणि तेना घाव वर तेल आणि द्राक्षरस टाकी सन पट्टी बांधी , आणि

आपली सवारी वर टाकीसन सराय मा लीग्या , आणि तेंनी सेवा करी | , दुसरा दिन तेनी दोन दिनार काडीसन वैदिक ले दिना , आणि सांग ; एनि सेवा चालूच ठेवजो , आणि आणि जेकाही तून आखो लागिन , ते मी तुले परत एवावर दिसू , आते तुनी समाज मा जो डाखूस कण घेरायेल होता , ह्या तीनस मधून तेना शेजारी कोण ठरणा ? तेनी सांग , तोच तेना वर दया करणा : येशू नि तेले सांग , जा , तू बी तसाच कर ||

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.