ख्रिस्ती गाना

आम्ही आपला साठे मन ले आवळा सारखा ख्रिस्ती गाना अपलोड करेल शेतस, ज्या आपला साठे उपयोग मा येतीन असा गाना फुकट मा डाऊनलोड करा आणि ताजा राव्हा. 

  • मुक्ती दिन येशू नाव [१]

  • मी त नदी ना तठ वर उभा शे

  • जशी माय समयास तसा येशू समाइन [१]

  • येशू नाव लेरे मनवा

  • तू गैरा चांगला शे मना प्रभू येशू

  • पापस्मा पळेल होतु मी येशू

  • मी त स्तुती करू दिन रात

  • मना जोळीदार येशू

  • येशू येणार शे खरज भावू

  • आमले जान शे देव ना घर जान शे